Mistä työhyvinvointi koostuu

Työhyvinvointi on monitahoinen ja monimutkainen muuttuva tila.

Ota yhteyttä ›

Mistä työhyvinvointi koostuu

Työhyvinvointi on monitahoinen ja monimutkainen muuttuva kokonaisuus, joka koostuu fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista osa-alueista. Niihin vaikuttavat sekä yksilökohtaiset että yhteisöä koskevat tekijät, joiden painopisteet vaihtelevat eri organisaatioiden ja työyhteisöjen välillä.

Piste Hyvinvointipalveluiden toiminnassa pyritään ottamaan nämä asiat huomioon kokonaisvaltaisesti ja tilannekohtaisesti. Viitekehyksenä toiminnalle on Työterveyslaitoksen Työkykytalo, jossa kuvataan hyvinvoivan ja hyvin toimivan organisaation edellytyksiä. Jokainen haaste tai kehitystarve otetaan aina huomioon ainutlaatuisena tehtävänä, asioihin perusteellisesti paneutuen ja organisaation kulttuuri huomioiden. Työssäni yhdistyvät vahva käytännön kokemus ja osaaminen sekä tieteellinen asiantuntijuus.

Aina ei organisaatiossa tarvitse olla mitään haasteita tai isompaa kehitettävää. Monien työyhteisöjen tavoitteena onkin ylläpitää olemassa oleva hyvä tilanne, pitää loistavista työntekijöistä hyvää huolta ja kasvattaa houkuttelevaa työnantajakuvaa, jotta arvokas työvoima sitoutuu ja organisaatioon hakeutuu uusia työntekijöitä sekä haluttua osaamista.

Ota yhteyttä ›

Liikunta ja ruokavalio hyvinvoinnin lähteenä

Istumme liikaa. Liikunta toimii lääkkeenä moneen kipuun, särkyyn ja myös henkisiin oireisiin. Liikkumisesta huolehtiminen on erinomainen, ekologinen ja taloudellisesti kannattava, sairauksia ennaltaehkäisevä keino.

Miksi emme vain liiku tarpeeksi? Onko syynä ajan tai seuran puute, huonot muistot jostakin liikuntakokemuksesta tai lähtemisen vaikeus?

Liikuntalajien kirjo, liikunnan sosiaalinen vaikutus ja erilaisten vammojen ja sairauksien rajoittavat tekijät vaikuttavat motivaatioon, liikunnan annostukseen sekä liikunnallisen elämäntavan löytymiseen.

Terveyden lukutaito on yksi liikuntakäyttäytymisen toiminnallista motivaatiota selittävä tekijä (Nutbeam: The evolving concept of health literacy. Social Science & Medicin 2008). Se on muuttuva ja kehittyvä taito, johon vaikuttavat monet tekijät. Pietilän väitöskirjassa (Between rocks and hard places: Ideological dilemmas in men’s talk about health and gender, 2008) todetaan, että suomalaisten keski-ikäisten miesten kohdalla liikuntaharrastuksen aloittaminen ja sen ylläpitäminen on monesti haastellista ilman ulkopuolista tukea. Väite tukee ajatusta sosiaalisen ympäristön merkityksestä liikuntaharrastuksen jatkumisen kannalta.

Ota yhteyttä ›

Pika­yhteydenotto

Jätä yhteystietosi, soitamme sinulle ensi tilassa!

Soita