Kuka olen

Taustaa ja osaamista.

Ota yhteyttä ›

Veera Salokangas

Vetovoima ja kiinnostukseni kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin maailmaan on lähtenyt alunperin liikunnan alalta ja laajentunut kattamaan laajemmin psykologisia ja sosiaalisia näkökulmia. En halua puhua vain työhyvinvoinnista, vaan hyvinvoinnista laajemmin, joka vaikuttaa työelämään, henkilökohtaiseen hyvinvointiin, lähipiiriin sekä yhteiskuntaan yleisemmin.

Olen työskennellyt yli 20 vuotta liikunnan parissa ohjaus-, suunnittelu- ja testaustehtävissä, yrittäjänä, esihenkilönä liikunnanalan yrityksissä sekä monissa projekteissa innostaen, kannustaen, liikuttaen ja ohjaten sekä tiimiäni, yritysasiakkaita, erityisryhmiä, alusta ponnistajia että pitkälle edenneitä alan ammattilaisia.

Kantavana ajatuksena on työssäni ollut aito kuunteleminen, jokaisen vahvuuksien esille tuominen, kannustaminen ja rohkaisu. Joissakin tilanteissa taas asiakkaan tai työntekijän tahdin hidastaminen, tärkeiden asioiden priorisointi ja tasapainon löytäminen ovat olleet tarpeen.

Ota yhteyttä ›

Koulutustaustani

Olen koulutukseltani terveystieteiden maisteri, pääaineena liikuntalääketiede, sivuaineina johtaminen, psykologia ja ravitsemus sekä liikunnanohjaaja (AMK), suuntautumisena luontoliikunta. Matkan varrella olen hankkinut lisäkoulutusta kasvatustieteen, motorisen käyttäytymisen, moninaisten liikuntalajien sekä työ- ja organisaatiopsykologian alalta sekä kotimaisissa yliopistoissa ja oppilaitoksissa että ulkomailla university of Wolverhamptonissa UK.

Kasvu, oppiminen, avarakatseisuus yli perinteisten rajojen ja tiedon syventäminen sekä uuden löytäminen jatkuvat varmasti koko elämäni ajan.

Ota yhteyttä ›

Osaamiseni

Osaamiseni korostuu osallistavien luentojen ja workshopien kautta, jolloin keskustelut, esimerkit ja tiedon kautta tuleva herättely tapahtuu kuulijoiden omista lähtökohdista käsin. Monia työyhteisöjä koskevia ajankohtaisia aiheita ovat mm.

  • epäonnistumisen kulttuuri, miten kohtaan epäonnistumiset työssä
  • resilienssi, muutoksen eri puolet ja vaiheet työyhteisön muutoksissa
  • tunteet työssä ja tunnejohtaminen
  • etätyöstä lähityöhön tai hybridityön työhyvinvointi
  • stressinhallinta, kuinka erotan hyvän ja huonon stressin
  • palautuminen sekä työn ja vapaa-ajan sovittaminen yhteen.

Esihenkilöiden sekä tiimien apuna vahvuuksiani ovat tilanteiden kokonaisvaltainen ja eri osapuolia ymmärtävä hahmotus, aito kuunteleminen ja läsnäolo sekä haastavien tilanteiden rauhallinen ja ratkaisukeskeinen hallinta. Monesti käytyjen keskusteluiden, työpajojen ja sparrausten jälkeen asiakkaani ovat kertoneet helpotuksen, innostuksen sekä merkityksellisyyden kokemuksistaan. Työnilo on palannut!

Mitä teidän organisaationne tarvitsee? Lyhyen luennon, esihenkilön valmennuksen vai koko päivän kestävän toiminnallisen hyvinvointipäivän?

Ota yhteyttä ›

Käytännön avulla tuloksiin

Yhdistän ohjauksessa, koulutuksessa ja tapahtumajärjestämistyössä vahvaa käytännön kokemustani tieteelliseen tutkimukseen, ajankohtaisiin teemoihin ja yhteiskunnan kehityslinjoihin. Uskon, että hyvinvointi lähtee inhimillisen pääoman, tunteiden ja tarpeiden kuuntelusta sekä toiminnasta. Mielestäni tärkeää hyvinvoinnin edistämisessä on aito kohtaaminen, oli kyseessä sitten kasvokkain tai virtuaalisesti tapahtuva vuorovaikutus.

Piste tarkoittaa ranskaksi polkua, joten Piste on myös polkujen valitsemista etsien, kokeillen, löytäen ja perille päästen. Tasapainopiste, jossa elämään vaikuttavat osa-alueet löytävät balanssin.

Ota yhteyttä ›

Pika­yhteydenotto

Jätä yhteystietosi, soitamme sinulle ensi tilassa!

Soita